Navigácia

Novinky

 • Stretnutie v Česku - 2.deň
  16. 10. 2018
  Krátkodobá výmena žiakov C3
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Stretnutie v Česku
  15. 10. 2018
  Krátkodobá výmena žiakov Exon C3
 • 12. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul MATERSKÁ ŠKOLA

 • 11. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul MATERSKÁ ŠKOLA

 • 8. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul MATERSKÁ ŠKOLA

 • Naj EkoTrieda
  5. 10. 2018
  Výsledky hodnotenia tried v súťaži o naj ekotriedu v mesiaci september
 • 5. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul MATERSKÁ ŠKOLA

 • 3. 10. 2018 Súťaž „Najekotrieda“ prebieha aj v tomto školskom roku ...
 • Návšteva Mateja Tótha

  Dnes nás navštívil Matej Tóth - náš slovenský atlét, venujúci sa chôdzi na 20 km a 50 km a olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016, ktorý nám odovzdal plaketu Športovej akadémie Mateja Tótha.

 • Krúžok 3D Tlač

  V rámci národného projektu IT Akadémia sa bude od 8.októbra 2018 na našej škole konať krúžok 3D Tlač pre žiakov 7.a 8.ročníka.  Prečo krúžok o 3D tlači? Pretože 3D tlač je moderný nástroj pre vytváranie priestorových objektov z digitálneho návrhu.

   Cieľom krúžku je :

  1.Oboznámiť účastníka s problematikou 3D tlače a to na teoretickej a praktickej úrovni.

  2.Prezentovať historický vývoj 3D tlače a technológie používané v súčasnosti. Orientovať sa

  v programovom a technickom vybavení.

  3. Žiaci sa naučia ovládať voľne dostupný program Tinkercad pre vytvorenie vlastného 3D modelu.

  Tento budú môcť vytlačiť na 3D tlačiarni, ktorú sa aj naučia ovládať. K dispozícii bude aj veľké

  množstvo hotových výrobkov.

  Veríme, že naši žiaci získajú nové informácie a zručnosti v oblasti informačných technológií.

 • 1. 10. 2018
  4. - 6. r. - Regionálna výchova
 • Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

  Vo štvrtok 27. septembra  2018 sa  žiaci 4.- 6.ročníka našej školy zúčastnili vlastivedno- dejepisnej  exkurzie do Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Múzeum v Hanušovciach nad Topľou je originálne a jedinečné, zároveň jediné na Slovensku, ktoré v sebe spája živý archeopark a tradičné kamenné múzeum.Archeopark Živá archeológia v areáli kaštieľa poskytuje jedinečné poznanie dávnych dejín - originálnou formou vlastného zážitku. Sedem obydlí predstavuje päť období od praveku do včasného stredoveku , takže prehliadkou archeoparku prejdete asi 30 000 rokov v čase.

  V múzeu sme sa najskôr dozvedeli niečo o jeho histórii a  prezreli si expozície. Tie  zoznamujú návštevníkov s históriou od geologického obdobia druhohôr, vrátane ukážok unikátnych skamenelín morských živočíchov. Súčasné geologické obdobie štvrtohory prezentuje flóru a faunu lesov a pririečnych nív. Samostatné časti sú venované náboženským dejinám, remeselnej činnosti a napokon vojenským dejinám zavŕšeným dvoma svetovými vojnami v 20. storočí.  Po skončení prehliadky sme mali čas si kúpiť suveníry a najesť sa  a občerstviť z vlastných zásob. Potom sme prešli do Archeoparku, kde nám sprievodca ukázal obydlia našich predchodcov v jednotlivých historických obdobiach. Tie sme si neskôr mohli prezrieť aj sami. Program tu bol naozaj pestrý. Mohli sme si vyskúšať mlieť zrno na múku, vyrábať drôtené šperky, strieľať z luku na terč, modelovať z hliny a tkať náramky na malých krosnách. Pri ohni sme sa mohli zohriať, v celom parku sme poznávali jednotlivé druhy drevín podľa listov a plodov ako aj domáce zvieratá, ktorých domov je v Archeoparku. Cestou domov sme mali ešte zastávku v Nižnom Hrušove. Lákadlom pre nás bolo múzeum grófky Anny Lesznaiovej. Táto výnimočne talentovaná spisovateľka, ilustrátorka a maliarka prežila v kaštieli v Nižnom Hrušove viac než pol storočia. Pán Jaroslav Krajňák, zakladateľ múzea, nám s radosťou a nadšením porozprával o živote tejto významnej osobnosti dejín Nižného Hrušova a na záver každému z nás daroval na pamiatku malý darček.

 • 26. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul MATERSKÁ ŠKOLA

 • 26. 9. 2018

  25.9.2018 sa v priestoroch školskej knižnice ZŠ s MŠ,  Rakovec nad Ondavou 2 uskutočnil odborný seminár, ktorý bol venovaný čitateľskej gramotnosti, čítaniu a aktivitám knižnice. Odborný seminár sme zrealizovali vďaka projektu ,,Čarovná komnata“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  Školskí knihovníci z okolitých základných škôl / Trhovište, Bracovce, Budkovce, Palín/ získali veľa tvorivých nápadov, ako  priviesť detského čitateľa ku knihám a čítaniu. O svoje odborné poznatky sa s nami ostatnými podelili lektorky zo Zemplínskej knižnice G. Zvonického – Bc. Koribaničová a Mgr. Majvitorová. Veľké ďakujem patrí nielen lektorkám, ale aj p. riaditeľke, PhDr. Vasiľovej, za  metodickú pomoc pri realizácii seminára.

  Účastníci seminára získali nový pohľad, ako pracovať s detským čitateľom, aby do knižnice chodil rád a pravidelne. Dozvedeli sa nové informácie o činnosti a aktivitách Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach. Inšpirovali sa konkrétnym príkladom, ako deti zaujať a motivovať k čítaniu.

  Verím, že naša školská knižnica sa stane miestom, kde sa budú čitatelia cítiť dobre, že v nej nájdu to, čo radi čítajú, že voľný čas budú tráviť v knižnici.   

   ,, Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.” Nech tento výrok neplatí na našu školskú knižnicu. Nech naša školská knižnica je miestom, v ktorom je rušno, živo, hravo, tvorivo, nech z knižnice odchádzajú spokojní mladší i starší čitatelia, že našli v knihách odpovede na svoje nezodpovedané otázky. Nech sa knižnica hmýri zvedavým detským čitateľom, ktorý rád objavuje nové a nepoznané.

                                                                                                 Mgr. Volčková

 • IT Akadémia- vzdelávanie pre 21.storočie

  IT Akadémia- vzdelávanie pre 21.storočie

  V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do národného  projektu IT akadémia- vzdelávanie pre 21.storočie. Zlepšenie vzdelávania mladých ľudí v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti je základným cieľom nového národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE. V rámci projektu sa vyučujúci prírodovedných predmetov zúčastnili aktualizačného vzdelávania, na ktorom  sa oboznámili s IT technológiami, ktoré sa dajú využiť vo vyučovacom procese a zvýšiť tak efektivitu a zapojenie žiakov . Získali informácie o bádateľsky orientovanom vyučovaní. Na vyučovacích hodinách matematiky, geografie a biológie sme spolu so žiakmi overovali nové metódy vyučovania predmetov. Pre žiakov 8. a 9. ročníka pripravili pracovníci Školského výpočtového strediska v Michalovciach prednášku a 3D tlači. Vyvrcholením minulého školského roku bol letný tábor v Danišovciach, ktorého sa mali možnosť zúčastniť žiaci s prírodovedným nadaním. Našu školu reprezentovali žiaci 9.ročníka Šimon Bakajsa a Martin Ivan, ktorí si v auguste užili za odmenu vedou naplnený tábor v Slovenskom raji.

  V tomto školskom roku opäť pokračuje projekt IT Akadémia aj na našej škole. V októbri začneme záujmovým útvarom pre žiakov 7. a 8.ročníka pod názvom 3D tlač.

  Poznámka: Zdroj fotiek IT Akadémia

 • OK Cezpoľný beh

  Dňa 20.9.2018 sa žiaci 6., 7. a 9. ročníka zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo v Michalovciach pri jazierku Baňa.

  Chceme pochváliť naších skvelých reprezentatov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu:  Miriam Olejníkovú, Lenku Jakubovú, Simonu Cinovú (6.ročník), Gabriela Vassa (7.ročník), Jakuba Babjačka a Martina Ivana (9.ročník).

 • Gabionová záhradka 2018

  ... ako vznikala naša gabionová záhradka a posedenie.

 • Školské dielne 2018

  Do galérie Školské dielne 2018 boli pridané fotografie.

  Rekonštrukcia školských dielní 072018

 • Ihrisko ŠKD 2018

  Do galérie Ihrisko ŠKD 2018 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
  Rakovec nad Ondavou 2, 072 03
  skola@zsrakovec.edu.sk
 • 0566889125

Fotogaléria