Navigácia

Kontakty

Riaditeľka školy: +421 56 6889125
+421 915 88 33 98
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ: +421 917 36 60 41
Zástupkyňa RŠ pre MŠ: + 421 56 3810315
Sekretariát/ Odhláška zo školskej jedálne: +421 56 6889126
Zborovňa / Odhláška zo školskej jedálne: +421 918 97 44 53

Naša škola v médiách

 

Piatok 14. 12. 2018

Novinky

 • OZ Rodičia a priatelia v spolupráci s ZŠ s MŠ tento rok vymysleli na Mikuláša pre deti nové zadanie – MIKÁŠSKY SUPERTALENT. Deti zobrali výzvu vážne a nachystali si veľmi pekné a zaujímavé čísla. Predviedli sa s tancom, spevom, hrou na hudobnom nástroji, scénkou a gymnastikou nielen Mikulášovi, čertovi či anjelovi, ale aj porote zloženej z nominovaných zástupcov a všetkým žiakom školy. 10 najlepších svoj talent budú môcť ukázať aj na Vianočnej besiedke na rozlúčke s rokom. Po veľmi peknom programe na deti čakala diskotéka. A tak, ako je na Mikuláša zvykom, deti dostali balíček, teplý čaj a koláčik. Na záver neostáva nič iné iba sa tešiť o rok na Mikuláša a nové talenty.

 • Tretí novembrový týždeň (19.11. – 23.11.2018) bol z iniciatívy Európskej únie vyhlásený ako Európsky týždeň boja proti drogám. Na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom.

  Počas tohto týždňa vytvorili žiaci pekné a poučné výtvarné práce, zhotovili model pľúc 3D, písali básne, ktorými vyjadrili svoj postoj k drogám a drogovým závislostiam. Robili experimenty „Prečo je fajčenie škodlivé“, merali si vitálnu kapacitu pľúc pomocou vlastných spirometrov. Týždeň ukončila beseda s policajtkou kpt. Ing. Rozsypalovou na tému Drogy a trestnoprávna činnosť mladistvých pre 7. a 8.ročník a POLA radí deťom pre 1.ročník- zameraná na prevenciu a rôzne rizikové situácie.

 • Papier môžete priniesť ešte do PIATKU (7.12.)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
  Rakovec nad Ondavou 2, 072 03
  skola@zsrakovec.edu.sk
 • 0566889125

Fotogaléria