Navigácia

Novinky

Ciele projektu

 • získanie metodického materiálu
 • bádateľsky orientované vyučovanie
 • rozpracovanie inovatívnych a progresívnych metód a ich využívanie v každodennej praxi
 • výmena informácií a poznatkov medzi partnerskými školami
 • využvanie IKT v dennej praxi zúčastnených osôb
 • zvyšovanie kvality vyučovania
 • komunikácia vo svetovom jazyku
 • získanie a overenie účinnosti nových a netradičných foriem vyučovania

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
  Rakovec nad Ondavou 2, 072 03
  skola@zsrakovec.edu.sk
 • 0566889125

Fotogaléria