Navigácia

Novinky

ZŠ a MŠ Bysřice 848 Szkola Podstawowa im. Bohaterow Westerplatte w Konczycach Wielkich Agrupamento Escolas de Resende

Partnerské školy

ZŠ a MŠ Bysřice 848

  ČESKÁ REPUBLIKA

http://zs-bystrice.cz/

Charakteristika školy:

V školskom roku 2016/2017 školu celkom navštevuje 502 žiakov v 23 triedach. Je tu 6 oddelení školskej družiny s rannou a popoludňajšou prevádzkou pre žiakov 1. až 5. ročníka a taktiež materská škola, ktorú navštevuje celkom 170 detí. Materská škola má 7 tried vrátane jednej logopedickej triedy  pre 12 detí. Školský  areál je umiestnený v centre obce a má celkom 4 samostatné objekty. Súčasťou školy je moderné športové zázemie pozostávajúce z veľkej športovej haly pre loptové športy a malé haly na loptové športy, atletiku a gymnastiku. Škola takisto využíva moderné obecné viacúčelové športovisko s umelým povrchom.
V areále školy je krytý plavecký bazén, ktorý slúži pre školu, verejnosť a ako tréningové stredisko pre plaveckú školu.
Naša škola nie je špecializovaná, napriek tomu vzhľadom na kvalitné športové zázemie,  je v niektorých ročníkoch posilnená výuka telesnej výchovy. Deti vo veku 5 až 10 rokov prechádzajú plaveckým výcvikom, deti z materskej školy absolvujú počas školského roku korčuliarský a lyžiarský výcvik. Žiaci 7. ročníka absolvujú týždenný lyžiarský výcvik.
V oblasti vzdelávania sa žiaci našej školy pravidelne zúčastňujú olympiád českého jazyka, anglického jazyka, geografie, dejepisu, matematiky a fyziky, výtvarných a športových súťaží.Víťazi školských kôl potom postupujú ďalej do okresných či krajských kol .
Žiaci 8. a 9. ročníka sa takisto  zúčastňujú na zahraničných pobytoch vo Veľkej Británii.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
    Rakovec nad Ondavou 2, 072 03
    skola@zsrakovec.edu.sk
  • 0566889125

Fotogaléria