Navigácia

Novinky

NajEkoTrieda 2018/2019

Súťaž „Najekotrieda“ prebieha aj v tomto školskom roku ...

Triedy budeme hodnotiť podľa týchto kritérií :

 1. Počet rastlín v triede- na začiatku súťaže  a kontrola v novembri, marci, júni- počet klesol alebo sa zvýšil  - 3 BODY
 2. Poliate rastliny – kontrola každý mesiac- 1 BOD
 3. Dobrý zdravotný stav rastlín- kontrola každý mesiac- 1 BOD
 4. Separácia odpadu v triedach- plast, pet fľaše, papier- vytriedený 3 BODY
 5. Malé množstvo odpadu – 1 BOD prideliť
 6. Zber papiera  na škole- sčítať kilogramy za triedu, urobiť priemer na žiaka, prideliť počty bodov podľa umiestnenia triedy- prvé miesto 5 BODOV
 7. Výzdoba triedy- aktuálnosť- 1 bod
 8. Výzdoba triedy- originalita – 1 bod
 9. Výzdoba triedy- použitie odpadového materiálu- 1 BOD
 10. Čistota triedy- dvihnuté stoličky, odpadky na zemi, tabuľa – max 3 BODY
 11. Nástenka – foto z výletov s rodičmi k vode, do národného parku, chránenej krajinnej oblasti alebo do okolia obce / stačí fotografia miesta, vytlačiť, na druhej strane dátum a podpis rodiča / – 2 body- porovnať každý mesiac

 

Raz mesačne- nepravidelne  bude triedy hodnotiť komisia zložená zo žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Trieda, ktorá zvíťazí, získa v júni zaujímavú cenu. Táto súťaž prebieha aj v našich partnerských školách.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
  Rakovec nad Ondavou 2, 072 03
  skola@zsrakovec.edu.sk
 • 0566889125

Fotogaléria